Waarom paarden

Waarom paarden

Waarom wij paarden inzetten bij het coachen van mensen? 

Paarden zijn prooidieren, dat betekent dat ze om te overleven afhankelijk zijn van hun kudde. Ze voelen aan wanneer het veilig is om te grazen of wanneer er gevaar dreigt. Gevaar van een roofdier, mensen inclusief, voelen zij aankomen doordat een roofdier stress vasthoudt in zijn lichaam. Deze stress zorgt niet alleen voor een verandering in de houding van het lichaam, maar ook voor een specifieke chemische reactie in het lichaam. Paarden zijn op deze niveaus van informatie afgestemd en zullen hier op reageren. Onze gedomesticeerde paarden zien ons mensen niet direct als roofdieren, echter weten zij wel deze stresssignalen op te pikken en zullen hier tijdens een coachsessie op een passende wijze op reageren. Deze reactie stelt ons in staat om over ons zelf te leren. 
Paarden hebben binnen hun kudde behoefte aan stabiele kuddegenoten. Tijdens een coachsessie maken wij tijdelijk deel uit van de kudde. Dat betekent dat de paarden ook van ons verwachten dat wij onze rol binnen de kudde vervullen. Echter zijn wij als mensen daar niet altijd toe in staat. Soms komen onze gedachten, emoties en handelingen niet overeen. Paarden weten dat feilloos op te merken en zullen ook hierop op een passende wijze reageren. Paarden reageren altijd zonder oordeel op wat wj doen en geven ons de ruimte om te experimenteren met het op een lijn krijgen van onze gedachten, gevoelens en handelingen. Zo stellen ze ons in staat om te ervaren wat bij ons past om een stabiel lid van de kudde te kunnen worden en het geleerde toe te passen in ons dagelijkse leven. 

Als mensen doen we hard ons best om de regie te krijgen over anderen en omstandigheden, op deze wijze doen we hard ons best om ons gelukkig, veilig, tevreden en blij te voelen. Als we de tijd nemen om naar een kudde paarden te kijken dan zullen we zien dat ze we zien dat paarden veel tijd besteden aan grazen en doezelen, het ultieme leven in het hier en nu, waar wij als mensen nog veel van kunnen leren.
Share by: